Recursos per a la intercomprensió en llengües romàniques · Recursos para la intercomprensión en lenguas romances · Ressources pour l’intercompréhension en langues romanes · Risorse per l’intercomprensione tra le lingue romanze · Recursos para a Intercompreensão em Línguas Românicas · Resurse pentru intercomprehensiunea în limbi romanice
Header

Itineraris romànics

L’ICE de la UAB ha incorporat a la seva web l’eina interactiva “Itineraris
Romànics”, que va ser creada per iniciativa de la Direcció Promoció i
Ensenyament de Llengües (DPEL) de la Unió Llatina amb la finalitat
d’afavorir la intercomprensió entre les llengües romàniques que s’hi
inclouen (català, espanyol, francès, italià, portuguès i romanès). Consta
de sis mòduls que funcionen de manera autònoma,. En cada mòdul es parteix
d’un conte, que es presenta en les sis llengües amb un enfocament
metodològic en què cadascuna esdevé un pont cap a les altres, es posen en
relleu i es comparen els seus trets característics, i se’n facilita
l’aprenentatge simultani.